Zmiana nazwiska w księdze wieczystej

Data poblikacji: 14-03-2019

Zmiana nazwiska w księdze wieczystej dotyczy w głównej mierze kobiet, które najczęściej z racji zawarcia związku małżeńskiego przyjmują nazwisko męża. Aktualizacja tej informacji nie jest trudna, wymaga jednak dopełnienia kilku formalności, które mogą być nieco czasochłonne. Najlepiej, więc, zmienić dane tuż po ślubie – dzięki czemu w razie chęci sprzedaży nieruchomości unikniemy niejasności.

 

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

W jaki sposób zmienić nazwisko w księdze wieczystej?

 

Do aktualizacji tych danych konieczny będzie skrócony odpis aktu małżeństwa w oryginale (o ile zmiana nazwiska nastąpiła na skutek zawarcia małżeństwa). Można go otrzymać w Urzędzie Stanu Cywilnego po złożeniu wniosku i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

Następnie należy złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej (KW-WPIS), który można pobrać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas uzupełniania wniosku, w danych wnioskodawcy należy podać aktualne dane, z kolei W treści żądania wpisać np.: Wnoszę z zmianę nazwiska z (nazwisko przed ślubem) na (nazwisko po ślubie), w związku z zawarciem związku małżeńskiego, poświadczonym załączonym (nazwa dokumentu).
Oczywiście wraz z wnioskiem KW-WPIS oraz aktem małżeństwa należy jeszcze złożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (przelewem lub w kasie sądu). Podobnie sytuacja będzie wyglądała w przypadku zmiany nazwiska na skutek rozwodu, chociaz oczywiście konieczne będzie załączenie innych dokumentów.

Niezmienione nazwisko a sprzedaż nieruchomości

 

Sprzedaż nieruchomości w sytuacji, w której właścicielka lub współwłaścicielka nieruchomości ma niezmienione nazwisko jest możliwa na dwa sposoby. Pierwszy z nich to wcześniejsze złożenie wniosku KW-WPIS do wydziału wieczystoksięgowego (tak jak opisano powyżej).

Jeśli jednak zależy nam na czasie, możemy zaktualizować te informacje u notariusza, na etapie sporządzania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego (o ile kupujący wyrazi na to zgodę). Wówczas notariusz do wypisu aktu notarialnego załączy skrócony odpis aktu małżeństwa.