Wyszukiwanie księgi wieczystej po adresie nieruchomości

Uzupełnij odpowiednio nazwę miejscowości, ulicę, numer budynku i ewentualnie numer lokalu. W przypadku miejscowości wiejskich zamiast ulicy powtórnie wpisz nazwę miejscowości.

Każdy wpis do rejestru posiada swój unikalny identyfikator, czyli numer księgi wieczystej, składający się z 3 części oddzielonych znakiem ukośnika: XXXX/XXXXXXXX/X.

  • Pierwsza część składa się z 4 znaków, które identyfikują sąd prowadzący daną księgę wieczystą.
  • Druga część składa się z 8 cyfr, które identyfikują nieruchomość w księdze wieczystej.
  • Ostatnia, trzecia część to tzw. cyfra kontrolna.