Pobierz księgę wieczystą

Każdy wpis do rejestru posiada swój unikalny identyfikator, czyli numer księgi wieczystej, składający się z 3 części oddzielonych znakiem ukośnika: XXXX/xxxxxxxx/X.

  • Pierwsza część składa się z 4 znaków, które identyfikują sąd prowadzący daną księgę wieczystą.
  • Druga część składa się z 8 cyfr, które identyfikują nieruchomość w księdze wieczystej.
  • Ostatnia, trzecia część to tzw. cyfra kontrolna.