Kody wydziałów ksiąg wieczystych sądów rejonowych

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej

Sąd Okręgowy w Koninie

Sąd Okręgowy w Suwałkach