Wzmianka w księdze wieczystej

Data poblikacji: 04-10-2018

Jaką rolę pełni wzmianka w księdze wieczystej?

O tym, czym jest księga wieczysta i jak została zbudowana, pisaliśmy już wcześniej. Pora jednak odpowiedzieć na często zadawane nam pytania  – czym są wzmianki w księdze wieczystej i jaką pełnią rolę? Czy powinniśmy się nimi przejmować, czy nie mają one znaczenia?

 

Najprościej rzecz ujmując wzmianka w księdze wieczystej to informacja, że do sądu został złożony wniosek o wpis do księgi wieczystej i oczekuje na rozpatrzenie przez sąd lub referendarza sądowego. A to z kolei oznacza, iż w najbliższym czasie treść księgi wieczystej ulegnie zmianie.

Wzmianki znajdują się w każdym z działów księgi wieczystej, w odpowiednich rubrykach.  

W dziale I-O (Oznaczenie nieruchomości) wzmianki znajdują się w rubryce 1.1. Dział I-Sp zawiera wzmianki w rubryce 1.2. W dziale II księgi wieczystej (Własność) wzmianki wpisywane są w rubryce 2.1. Dział III kw (Prawa, roszczenia, ograniczenia) zawiera w zmianki w rubryce 3.1., z kolei dział IV, czyli Hipoteka, zawiera wzmianki w rubryce 4.1.

Wzmianki można dokonać w każdym z działów księgi wieczystej. Jeśli dotyczy ona więcej niż jednego działu lub więcej niż jednej księgi, wpisy  wniosku pojawią się w kilku działach, czy księgach.

Jak traktować wzmianki w kw?

 

Wzmianki w księdze wieczystej powinny być dla nas ostrzeżeniem, że niedługo może zmienić się jej treść. Oczywiście, o ile nie zostały już wcześniej wykreślone. To bowiem oznacza, że wpis do księgi wieczystej już nastąpił, a my znamy aktualny stan prawny nieruchomości.

Wykreślenie wzmianki następuje z urzędu – po dokonaniu wpisu lub po odrzuceniu wniosku, uprawomocnieniu się postanowienia o dokonaniu wpisu, umorzeniu postępowania lub po uprawomocnieniu się zarządzenia o zwrocie wniosku.

Zgodnie z art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece; „Rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.”

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki