Księgi wieczyste online

Data poblikacji: 14-05-2018

 

Czym są ksiegi wieczyste online?

16 czerwca 2010 r. Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez internet. Pomysł ten, nim jeszcze wszedł w życie wzbudzał wiele emocji.  Z jednej strony obawiano się, że każdy, kto tylko zechce będzie mógł sprawdzić dowolne księgi wieczyste, a tym samym pozyskać dane osobowe jak chociażby numer PESEL. Dla innych, zwłaszcza zarządców i agentów nieruchomości – była to szansa na dużo szybsze sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, bez wychodzenie z domu, czy biura. 

Nowy system okazał się być jednak nie tak łatwo dostępny, jak przewidywali jego zwolennicy oraz przeciwnicy. Aby zajrzeć do elektronicznej księgi wieczystej, czyli de facto uzyskać jej treść wymagany jest odpowiedni numer kw. W jego posiadaniu najczęściej jest tylko właściciel nieruchomości, a zatem – jeśli nikomu go nie udostępni – nikt „obcy” nie sprawdzi księgi wieczystej.

Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Wiele osób zapewne odetchnęło z ulgą, kiedy zauważyło, że dane nie są dostępne dla każdego i sąsiad nie będzie miał możliwości sprawdzić ich hipoteki. Jeśli jednak planujemy zakup nieruchomości – konieczność proszenia jej właściciela o dostęp do kw lub składanie wniosków w sądzie z prośbą o udostępnienie tych danych, bez gwarancji ich uzyskania  jest już raczej uciążliwa i czasochłonna.

 

W jaki sposób uzyskać numery elektronicznej kw?

 

Na początku warto zauważyć, że numery elektronicznej księgi wieczystej różnią się od numerów nadawanych księgom wieczystym zakładanym w tradycyjny sposób. Jeśli do tej pory dysponowaliśmy tylko numerem papierowej księgi wieczystej, będziemy musieli udać się do sądu i poprosić o nowy numer kw. 

 

Elektroniczny numer księgi wieczystej składa się z następujących elementów:

Jeśli nie jesteśmy właścicielami nieruchomości, a chcemy sprawdzić jej stan prawny – możemy spróbować uzyskać informacje w sądzie rejonowym, właściwym dla położenia nieruchomości.  W takim przypadku należy jednak wykazać się interesem prawnym do nieruchomości.  

Interes prawny to interes chroniony przez prawo. Umożliwia on domaganie się od określonych organów podjęcia uzgodnionych czynności, mających na celu realizację interesu bądź eliminację zagrożenia. Interes prawny musi zawsze znajdować swoją podstawę w przepisach prawa materialnego, jak również dać się obiektywnie stwierdzić.

Podobnie wygląda próba uzyskania informacji na temat ksiąg wieczystych ze Starostwa Powiatowego, z Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wypisy z Ewidencji Gruntów i Budynków mogą uzyskać jedynie właściciele nieruchomości, organizacje władające gruntami, czy operatorzy sieci. 

Osoby, które nie mają możliwości zapytać właściciela nieruchomości o numery kw, ani uzyskać ich w urzędzie mogą skorzystać z portalu Hipoteki.pl. Z naszą pomocą można wyszukać księgi wieczyste po adresie, ID lub numerze działki. Pozwala to sprawdzić stan prawny nieruchomości  praktycznie bez wychodzenia z domu.