Hipoteki.pl - Elektroniczne Księgi Wieczyste Online

O serwisie Hipoteki.pl

Hipoteki.pl to serwis umożliwiający przeglądanie elektronicznych ksiąg wieczystych w prosty i szybki sposób. Wystarczy adres nieruchomości, numer lub identyfikator działki, by uzyskać numer księgi wieczystej, a tym samym informacje na temat stanu prawnego nieruchomości – jej właścicieli, praw związanych z własnością, czy ewentualnych obciążeń hipotecznych. Pozwala to uniknąć sytuacji kupna nieruchomości od osoby niebędącej jej właścicielem, z niechcianą służebnością, czy hipoteką.

Szukaj księgi wieczystej

Po adresie nieruchomości Po numerze działki Po ID działki

Pobierz księgę wieczystą

Pobierz księgę po numerze

Posiadamy księgi wieczyste dla

1 958 278 budynków

6 060 346 lokali

42 305 330 działek

Jak czytać numer księgi wieczystej?

Każdy wpis do rejestru posiada swój unikalny identyfikator, czyli numer księgi wieczystej, składający się z 3 części oddzielonych znakiem ukośnika: XX0X/xxxxxxxx/0

Sprawdź, który sąd rejonowy prowadzi księgi wieczyste Twojej nieruchomości