Sąd Rejonowy w Żorach GL1X

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. al. Jana Pawła II 15
44 - 240 Żory
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek – piątek 8.00 - 15.00.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Żorach posiada kod GL1X, co oznacza, iż elektroniczne księgi wieczyste prowadzone przez ten wydział będą miały kod właśnie GL1X.  Właściwość miejscowa tego sądu obejmuje miasto Żory, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508).

Sprawy rozpoznawane w Wydziale Wieczystoksięgowym:

- o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej,
- o wpis do księgi wieczystej,
- o wydanie odpisu z księgi dawnej.
- o wydanie odpisu z księgi dawnej,
- o wydanie odpisu z aktów notarialnych. 

W wydziale nie ustala się numerów ksiąg wieczystych na podstawie adresu nieruchomości. Można to jednak zrobić za pośrednictwem naszej strony Hipoteki.pl.  Oferujemy ustalanie numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości, numerze działki lub ID działki. 

Koszt ustalenia numeru elektronicznej księgi wieczystej po adresie nieruchomości to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł w przypadku płatności SMS Premium. Opłatę uiszcza się dopiero po ustaleniu przez nas numery ksiąg wieczystych.

Sprawdź również: