Sąd Rejonowy w Złotowie PO1Z

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Konopnickiej 15
77 - 400 Złotów
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 7:30 – 18:00
- wtorek - piątek 7:30 – 15:30