Sąd Rejonowy w Zakopanem NS1Z

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Gimnazjalna 13
34 - 500 Zakopane
Godziny urzędowania:
- w poniedziałek : 7.30 - 18.00,
- od wtorku do piątku : 7.30 - 15.30.