Sąd Rejonowy w Zabrzu GL1Z

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. 3 Maja 21
41 - 800 Zabrze
Godziny urzędowania: - poniedziałek 10.00 - 18.00,
- wtorek – piątek 8.00 - 14.00.

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu posiada kod GL1Z. Jego właściwość miejscowa obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu, tj. granice administracyjne miasta. Wydział rozpoznaje wnioski o wpis własności, użytkowana wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych, praw osobistych i roszczeń rozpoznaje wnioski o wykreślenie tych praw z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zabrzu Wydaje odpisy z ksiąg wieczystych .Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać na stronie ekw.ms.gov.pl 

Biuro podawcze jest czynne w poniedziałki od 9.00 do 18.00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

W Księgach Wieczystych  odpisy wydawane są w poniedziałki od 9.00 do 18.00, w pozostałe dni od godziny 8.00 do 15.00 . Przeglądanie Ksiąg Wieczystych odbywa się w poniedziałek w godzinach od 9.00 do 18.00, oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie ani po numerze działki. Numery te można ustalić za pośrednictwem naszej strony Hipoteki.pl. Koszt ustalenia numeru księgi wieczystej po adresie lub po numerze działki to 19 zł w przypadku płatności i elektronicznych oraz 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić poprzez SMS Premium. Opłatę uiszcza się dopiero po wyszukaniu numeru księgi wieczystej. Jeśli nam się to nie uda

Jak wyszukać numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości?

Do wyszukania numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości należy oczywiście znać położenie nieruchomości i podać miejscowość, w której się znajduje, ulicę, numer budynku i ewentualnie numer lokalu. Nie ma potrzeby podawania kodu pocztowego.

W przypadku wyszukiwania numeru księgi wieczystej po numerze działki należy znać ten numer oraz miejscowość, w której jest ona położona. Warto także sprawdzić, w jakim leży obrębie, gdyż w jednej miejscowości może być kilka działek o tych samych numerach, natomiast każda z nich będzie miała inny numer obrębu. 

Jeśli natomiast zdecydujemy się odszukać numer księgi wieczystej po ID działki, nie będziemy musieli wpisywać żadnych dodatkowych informacji.

Sprawdź również: