Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki WR1K

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Komandorska 16
50 - 022 Wrocław
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:00 - 18:00,
- wtorek - piątek: 8:00 - 15:00.

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków posiada kod WR1K. Oznacza to, że numer elektronicznych ksiąg wieczystych prowadzonych przez ten wydział będą posiadały numer rozpoczynający się właśnie od WR1K. 

W Wydziale Wieczystoksięgowym rozpoznawane są sprawy z zakresu:
- zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych, 
- ujawniania zmian w zakresie położenia nieruchomości i podziału działki,
- ujawniania w księgach wieczystych zmian właściciela,
- wydawania odpisów ksiąg wieczystych i odpisów dokumentów złożonych do ksiąg wieczystych,
- wpisów hipotek. 

Zamawianie do wglądu akt ksiąg wieczystych  powinno następować z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Maksymalna liczba akt ksiąg wieczystych, którą można zamówić do przeglądania w ciągu jednego dnia to 10.

Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać za pośrednictwem strony ekw.ms.gov.pl. Usługa ta jest darmowa, o ile posiadamy numer księgi wieczystej. Wydział wieczystoksięgowy nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych na podstawie adresu nieruchomości, ani po nazwisku właściciela nieruchomości.

elektroniczne księgi wieczysteksięgi wieczyste warszawa

Księgi wieczyste po adresie nieruchomości

W ustalaniu numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości pomocna będzie nasza wyszukiwarka, zamieszczona na stronie hipoteki.pl/po-adresie. Aby zlecić ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie należy podać odpowiednie kryteria tj. miejscowość, ulicę, numer budynku i ewentualnie numer lokalu. Jeśli system od razu wyszuka numer księgi wieczystej pojawi się możliwość wykupienia jej numeru. Jeśli natomiast system nie odszuka numeru księgi zamówienie trafi do ponownej weryfikacji i w ciągu 24 godz. zostanie odesłane jako zrealizowane pozytywnie (odszukane numeru księgi wieczystej) lub negatywnie – brak numeru księgi wieczystej.

Opłata za ustalenie numeru KW to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

Księgi wieczyste po numerze działki

Ustalanie numeru księgi wieczystej po numerze działki lub po ID działki odbywa się analogicznie, po wyborze jednej z interesujących nas wyszukiwarek Po ID lub Po numerze działki. Następnie musimy podać informacje, które pozwolą na ustalenie numeru KW. Może to być numer działki oraz miejscowość, w której jest położona lub pełny identyfikator działki.

Opłata za tę usługę jest taka sama jak w przypadku ustalania numerów ksiąg wieczystych po adresie.