Sąd Rejonowy w Wejherowie GD1W

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Reformatów 9
84 - 200 Wejherowo
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.00.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie rozpoznaje wnioski o wpis w księdze wieczystej w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości z terenu miast: Wejherowo, Rumia, Reda oraz gmin: Linia, Szemud, Luzino, Gniewino, Łęczyce oraz Choczewo. Numer elektronicznej księgi wieczystej, nieruchomości położonych na tych terenach będzie rozpoczynał się od GD1W.

Sprawy rozpoznawane w wydziale wieczystoksięgowym to m.in.:
- wpis własności,
- wpis użytkowania wieczystego,
- wpis ograniczonego prawa rzeczowego, 
- wpis hipoteki,
- wpis praw i roszczeń osobistych,
- wpis ostrzeżenia.

Wnioski o wpis do księgi wieczystej należy składać na urzędowym formularzu wraz z dokumentami stanowiącym podstawę wpisu w księdze wieczystej. Dokumenty powinny być dołączone w oryginale lub w odpisie poświadczonym przez organ, który je wydał. Do wniosku należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty sądowej. Wpisem do ksiąg wieczystej jest również wykreślenie jednej z wymienionych spraw.

Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać za pośrednictwem strony ekw.ms.gov.pl, o ile mamy ich numer. Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie czy numerze działki.

Dane te można jednak pozyskać na naszej stronie hipoteki.pl, korzystając z jednej z wyszukiwarek. Oferujemy ustalanie numerów ksiąg wieczystych po adresie działki oraz po jej numerze ewidencyjnym. Koszt tej usługi to tylko 19 zł w przypadku płatności PayPal lub DotPay, oraz 30,75 zł w przypadku płatności SMS Premium.

Jeśli nie uda nam się odszukać numeru księgi wieczystej – opłata nie jest pobierana.

Sprawdź również: