Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów WA5M

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Solidarności 58
00 - 240 Warszawa
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:30 – 18:00,
- wtorek – piątek: 8:30 – 15:30.

Właściwość miejscowa dla części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ursynów, Ursus i Włochy.

 

XIII Wydział Ksiąg Wieczystych przy sądzie Rejonowym Warszawa Mokotów posiada kod WA5M. Oznacza to, że elektroniczna księga wieczysta, dla nieruchomości prowadzonych przez ten sąd będzie miała numer zaczynający się właśnie od kodu WA5M. Jego właściwość miejscowa obejmuje trzy dzielnice Warszawy: Ursynów, Ursus oraz Włochy.

Aby przeglądać elektroniczne księgi wieczyste wystarczy posiadać numer, który składa się z trzech elementów: kodu identyfikującego sad prowadzący kw, ośmiu cyfr identyfikujących nieruchomość oraz cyfry kontrolnej. Kw online można sprawdzić zarówno na stronie ekw.ms.gov.pl, jak i na naszym portalu, w zakładce – Pobierz księgę

W przypadku braku numeru księgi wieczystej można spróbować uzyskać go w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego właściwego dla położenia danej nieruchomości. Jeśli wykażemy się interesem prawnym, co do danej nieruchomości – numery kw powinniśmy uzyskać bez problemu. Jeśli jednak nie będziemy mogli udowodnić, że mamy prawo wglądu do księgi wieczystej – urzędnicy nie udostępnią nam numeru księgi wieczystej.

Zdarzają się sytuacje, w których numer księgi wieczystej jest nam potrzebny – niestety nie możemy go uzyskać w sądzie. Tego typu sytuacje dotyczą najczęściej osób chcących kupić daną nieruchomość. Chęć zakupu działki, czy domu nie jest interesem prawnym i nie upoważnia sądu do wydania numeru kw. W takim przypadku można jednak skorzystać z naszego portalu hipoteki.pl, który oferuje znajdowanie numeru kw po numerze działki lub adresie nieruchomości. Koszt takiego wyszukania to 19 zł przy płatności elektronicznej i 30,75 zł w przypadku płatności SMS.

księgi wieczyste po adresieelektroniczne księgi wieczyste

Jak szukać numeru kw po adresie nieruchomości

 

W przypadku wyszukiwania numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości wystarczy poprawnie wpisać dane w poszczególne rubryki, w tym uzupełnić numer budynki i ewentualnie numer lokalu. Nie ma potrzeby wpisywania kodu pocztowego miejscowości.
Co ważne – należy dokładnie sprawdzić poprawność wpisanych danych, a także użycie polskich znaków. Nawet najdrobniejszy błąd w nazwie miejscowości może skutkować nieznalezieniem numeru księgi wieczystej, który de facto istnieje.

Jak szukać numeru księgi wieczystej po numerze działki

 

Szukanie kw po numerze działki przebiega podobnie jak wyszukiwanie tych danych po adresie. Należy jednak zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy numerem działki a numerem identyfikacyjnym działki. Ten pierwszy to krótka liczba, niekiedy łamana ukośnikiem np. 113/4. Z kolei numer identyfikacyjny działki to wielocyfrowy kod, z podkreśleniami, niekiedy także oddzielony skrótem AR (oznaczającym arkusz). Numer identyfikacyjny działki zawiera w sobie także numer działki, jej obręb raz kod województwa.
Jeśli podczas korzystania z naszej wyszukiwarki – zostanie podany kod działki zamiast jej ID, system wychwyci błąd i zapyta – czy dane zostały poprawnie wpisane.

Wydziały Wieczystoksięgowe Warszawa Mokotów: