Sąd Rejonowy w Wadowicach KR1W

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Żwirki i Wigury 9
34 - 100 Wadowice
Godziny urzędowania:
- w poniedziałki: 9:00 - 18:00,
- wtorek - piątek: 9:00 - 15:00.