Sąd Rejonowy w Wejherowie (Oddział Puck) GD2W

V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku

ul. 1 Maja 15
84 - 100 Puck
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.00.
 
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgi wieczyste i rozpatruje sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego z terenu miast Hel, Jastarnia, Puck i Władysławowo oraz gmin: Kosakowo, Krokowa i Puck. Elektroniczne księgi wieczyste, prowadzone przez ten wydział będą miały numer rozpoczynający się od GD2W.
 

elektroniczne księgi wieczysteksięgi wieczyste warszawa

Sprawy rozpoznawane w wydziale wieczystoksięgowym to m.in.:
założenie księgi wieczystej dla:
nieruchomości gruntowej,
nieruchomości lokalowej,
ograniczonego prawa rzeczowego (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
wpis w księdze wieczystej:
Wnioski o wpis do księgi wieczystej należy składać na urzędowym formularzu wraz z dokumentami stanowiącym podstawę wpisu w księdze wieczystej. Dokumenty powinny być dołączone w oryginale lub w odpisie poświadczonym przez organ, który je wydał. Do wniosku należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty sądowej.
 
Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomość. Można to jednak zrobić na naszej stronie hipoteki.pl. wystarczy wybrać jedna z wyszukiwarek. Koszt ustalenia numer księgi wieczystej to 19 zł w przypadku płatności SMS oraz 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

Sprawdź również: