Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (Oddział Muszyna) NS1M

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Muszynie

ul. Antoniego Kity 18
33 - 370 Muszyna
Godziny urzędowania:
- w poniedziałek: 8.00 do 18.00,
- od wtorku do piątku: 8.00 do 15.30.