Sąd Rejonowy w Katowicach (Katowice Wschód) KA1K

XI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Francuska 70A
40 - 082 Katowice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

XI Wydział Ksiąg Wieczystych w Katowicach (Katowice Wschód) rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice - Wschód w Katowicach i Katowice - Zachód w Katowicach