Sąd Rejonowy w Katowicach (Katowice Wschód) KA1K

XI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Francuska 70A
40 - 082 Katowice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

XI Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym Katowice Wschód rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice - Wschód w Katowicach i Katowice - Zachód w Katowicach.

W Wydziale wieczystoksięgowym można składać wnioski o wpis prawa własności do księgi wieczystej, prawa użytkowania wieczystego, wpis ograniczonych praw rzeczowych, o ustanowienie odrębnej własności lokalu, jak również wnioski o ujawnienie prawa najmu, dzierżawy, pierwokupu, wnioski o roszczenia wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli  lub użytkowników wieczystych. Wszystkie składane w Wydziale wnioski powinny być uprzednio opłacone.

Elektroniczne księgi wieczyste można przeglądać na stronie ekw.ms.gov.pl. Aby to jednak zrobić konieczne jest  posiadanie numeru księgi wieczystej. W tym miejscu warto przypomnieć, że wydział wieczystoksięgowy nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości, ani po nazwisku.  

Jak odszukać numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości?

Aby ustalić numer kw po adresie nieruchomości wystarczy skorzystać z zamieszczonej na naszej stronie wyszukiwarki i poprawnie uzupełnić kryteria wyszukiwania, czyli miejscowość, ulicę, numer budynku i ewentualnie numer interesującego nas lokalu. Jeśli księga wieczysta zostanie odszukana pojawi się opcja dokonania płatności za wykonana usługę. Opłata wynosi 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł w przypadku płatności SMS Premium i jest pobierana tylko w przypadku odszukania numeru księgi wieczystej.

Księgi wieczyste po numerze działki

Ustalenie numeru księgi wieczystej po numerze działki również możliwe jest na naszym portalu hipoteki.pl. W tym przypadku należy jednak wybrać jedną z dwóch wyszukiwarek: Po numerze działki lub Po ID działki. W pierwszym przypadku należy podać nazwę miejscowości, w której położona jest działka wraz z jej numerem. W drugiej z wyszukiwarek (po ID) wystarczy wpisać pełny numer identyfikacyjny działki. W obydwu przypadkach, aby poznać numer księgi wieczystej konieczne jest uiszczenie opłaty.