Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju (Oddział Kazimierza Wielka) KI1I

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej

ul. Kościuszki 5
28 - 500 Kazimierza Wielka
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:15 - 18:00,
- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.

 

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej obejmuje gminy: Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Skalbmierz oraz Opatowiec. A zatem księgi wieczyste nieruchomości położonych na tym obszarze będą prowadzone właśnie przez zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej, a ich kod będzie rozpoczynał się od KI1I.

W wydziale można składać wnioski o zamknięcie lub założenie księgi wieczystej. Tutaj również uzyskuje się wypisy aktów notarialnych, których oryginały przekazali notariusze.

Ponadto wydział zajmuje się rozpoznawaniem spraw z zakresu:

- wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych;
- wydawanie odpisów z dawnych ksiąg wieczystych;
- udostępnianie  ksiąg wieczystych i akt do wglądu;
- dokonywanie wpisów do ksiąg wieczystych (hipoteka, dożywocie, służebność przesyłu).

W wydziale nie ma możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości. Można to jednak zrobić za pośrednictwem naszego portalu hipoteki.pl. Oferujemy ustalanie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości oraz po numerze działki.

Aby skorzystać z jednej z tych możliwość, wystarczy wybrać odpowiednią wyszukiwarkę (Po adresie, Po numerze działki, Po ID działki). Następnie należy wpisać wymagane dane, tj. adres nieruchomości, numer działki wraz z nazwą miejscowości, w której się znajduje lub pełny numer ID działki. Warto pamiętać, by podać poprawne dane, używając polskich znaków.

Ustalenie numeru księgi wieczystej zarówno po adresie nieruchomości, jak i po numerze działki kosztuje 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł, jeśli postanowimy zapłacić SMS Premium. Opłata jest jednak wymagana dopiero po odszukaniu przez nas numerów ksiąg wieczystych. Jeśli nie uda nam się ustalić numer księgi wieczystej – nie pobieramy opłaty. 

Użytkownikom portalu oczywiście przysługuje reklamacja, w  sytuacji, w której zostały wysłane nieprawidłowe numery księgi wieczystej. Oferujemy zwrot dokonanej płatności lub wysłanie poprawnych numerów księgi wieczystej – według uznania Klienta.

 

Sprawdź równieź: