Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim PT1R

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Prezydenta I. Mościckiego 9
97 - 200 Tomaszów Mazowiecki
Godziny urzędowania:
- w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.