Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim ZA1T

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Lwowska 55
22 - 600 Tomaszów Lubelski
Godziny urzędowania:
- Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30 (z przerwą w godzinach od 11.00 – 11.30), - Czytelnia akt: 8.00 – 14.30 (z przerwą w godzinach od 11.00 – 11.30) (BOI).