Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód SZ1S

X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód

ul. Żołnierza Polskiego 16
70 - 551 Szczecin
Godziny urzędowania:
- poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, - od wtorku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00.