Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich OP1S

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Opolska 11
47 - 100 Strzelce Opolskie
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: od godz. 7.30 -18.00,
- wtorek - piątek: od godz. 7.30 -15.30.