Sąd Rejonowy w Staszowie KI1A

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 2
28 - 200 Staszów
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:30 - 18:00,
- wtorek - piątek: 7:30 - 15:30.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Staszowie posiada kod KI1A, a jego właściwość miejscowa obejmuje gminy: Bogoria, Łubnice, Osiek, Połaniec, Rytwiany oraz Staszów. Oznacza to, że elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych w tych miejscowościach będą miały numer rozpoczynający się właśnie od KI1A.

Wydział zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz innych spraw z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Nie ma jednak możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości.

Treść elektronicznych ksiąg wieczystych można sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl o ile posiadamy numer KW. Tam również można pozyskać odpis i wyciąg z kw, który ma moc prawną.

W wydziale nie ma możliwości ustalenia numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości. Tego rodzaju usługę oferuje portal Hipoteki.pl. Wystarczy wybrać odpowiednią wyszukiwarkę (Po adresie, Po numerze działki, Po ID działki), a następnie wpisać w poszczególne rubryki prawidłowe dane.

Cena za ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości, jak również po numerze działki i ID działki to 19 zł w przypadku płatności online lub 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić za pośrednictwem SMS Premium.
W odpowiedzi, na przesłane zlecenie wysyłany jest numer elektronicznej księgi wieczystej. Mając numer księgi wieczystej można sprawdzić jej treść online, w dowolnym momencie. 

 

Sprawdź równieź: