Sąd Rejonowy w Starachowicach KI1H

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Staszica 12
27 - 200 Starachowice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:30 - 18:00,
- wtorek - piątek: 7:30 - 15:30.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach  zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz innych spraw z zakresu postępowania wieczystoksięgowe, dla nieruchomości położonych na terenie miasta Starachowice oraz gmin Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów oraz Wąchock.  Elektroniczne księgi wieczyste prowadzone przez ten Wydział posiadają numer rozpoczynający się od kodu KI1H.

W wydziale rozpoznawane są sprawy z zakresu:
- wpisu własności,
- wpisu użytkowania wieczystego,
- wpisu hipoteki,
- wpisu ostrzeżenia,
- wpisu dożywocia.

Odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie teleinformatycznym można pozyskać na stronie ekw.ms.gov.pl, o ile posiadamy numer księgi wieczystej. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera odpowiednie opłaty za wydanie wniosków oraz za wyciągi z poszczególnych działów ksiąg wieczystych. Odpisy księgi wieczystej pozyskane tylko na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (ekw.ms.gov.pl) mogą być podstawą dochodzenia praw lub obowiązków przed organami administracji publicznej, sądami oraz innymi instytucjami.

Wydział ksiąg wieczystych nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych na podstawie adresu nieruchomości. Można to jednak zrobić korzystając z naszej strony hipoteki.pl. Oferujemy ustalanie numeru księgi wieczystej po adresie oraz po numerze działki. Wystarczy posiadać odpowiednie dane, które wpisuje się w jedną z naszych wyszukiwarek.

Koszt tej usługi to 19 zł w przypadku  płatności elektronicznych (DotPay lub PayPal) oraz 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić korzystając z SMS Premium.

Sprawdź równieź: