Sąd Rejonowy w Śremie PO1M

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Franciszkańska 4
63 - 100 Śrem
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 – 17.00,
- wtorek - piątek: 7.30 – 14.30.