Sąd Rejonowy w Sokółce BI1S

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7
16 - 100 Sokółka
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00-17.30 (przerwa 12.00 - 12.15),
- wtorek - piątek: 8.00-15.00 (przerwa 12.00-12.15).

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sokółce posiada kod BI1S, co oznacza, że księgi wieczyste prowadzone przez ten sąd mają kod zaczynający się właśnie od BI1S. Sąd rozpatruje sprawy wieczystoksięgowe z obszarów: miasto i gmina Sokółka, miasto i gmina Dąbrowa Białostocka, miasto i gmina Suchowola oraz gminy: Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Szudziałowo.

Księgi wieczyste można przeglądać w sądzie, w godzinach jego urzędowania, po uprzednim zamówieniu ich do czytelni akt. Istnieje także możliwość przeglądania ksiąg wieczystych online zarówno na naszej stronie (Pobierz księgę wieczystą), jak i na stronie ekw.ms.gov.pl.

Aby móc skorzystać z przeglądarki elektronicznych ksiąg wieczystych należy posiadać ich numer. W przeciwnym razie nie ma możliwość sprawdzenia treści kw.

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

 

Właściciele nieruchomości mogą udać się do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości i tam wystąpić o numer kw. Mogą go także uzyskać w wydziale Geodezji, podczas pobierania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów.

W trudniejszej sytuacji są osoby, które nie są właścicielami nieruchomości i nie mogą też wykazać interesu prawnego, co do niej.  Najprawdopodobniej nie uzyskają oni numeru kw i tylko stracą czas na oczekiwanie w sądzie. Zdecydowanie korzystniejszym, a na pewno szybszym rozwiązaniem jest ustalanie numeru księgi wieczystej po adresie lub po numerze działki. W ten sposób bez wychodzenia z domu i pisania wniosków można odszukać księgę wieczystą interesującej nas nieruchomości i sprawdzić jej stan prawny przed zakupem, czy w ogóle rozpoczęciem rozmów na temat zakupu czy dzierżawy.

Aby wyszukać kw czy to po adresie czy numerze działki potrzebne są oczywiście poprawne dane,  co do lokalizacji interesującej nas nieruchomości. W przypadku adresu – ulica (jeśli jest) oraz numer budynku i lokalu, zaś w przypadku numeru działki – jej numer i miejscowość lub numer ID działki, który bez problemu można ustalić za pośrednictwem Geoportalu.

Wyszukiwania ręczne

 

Bardzo często zdarza się, że wpisywane w naszym systemie dane nie są do końca poprawne. Niekiedy pojawia się drobna literówka, innym razem nie użyto polskich znaków. Niestety każdy taki błąd sprawia, że system nie jest w stanie znaleźć poszukiwanych danych.

Dlatego też wprowadziliśmy ręczną weryfikację każdego wyniku wstępnie sklasyfikowanego jako negatywny. Dzięki temu udaje się znaleźć znacznie większą ilość kw – także tych, gdzie wpisano niedokładne dane.

Opłaty

 

Koszt wyszukania numeru księgi wieczystej w naszym systemie to 19 zł (płatności Dotpay lub 30,75 zł – płatności SMS Premium. Opłaty dokonuje się dopiero po odnalezieniu księgi wieczystej. Jeśli zatem dany numer kw nie zostanie wyszukany – nie trzeba będzie dokonywać żadnej opłaty.

Sprawdź również: