Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej KI1R

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Sikorskiego 20
26 - 100 Skarżysko-Kamienna
Godziny urzędowania:
- poniedziałek – piątek 8:00 - 14:00.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku Kamiennej  zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz innych spraw z zakresu postępowania wieczystoksięgowego. Jego właściwość miejscowa obejmuje miasto Skarżysko Kamienna oraz miasto i gminę Suchedniów. Numer elektronicznej księgi wieczystej dla nieruchomości położonych na tym obszarze będzie rozpoczynał się od KI1R.
Treść ksiąg wieczystej można sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl o ile posiadamy jej numer. Tam również można pobrać odpis lub zaświadczenie z księgi wieczystej. 

Do podstawowych zadań wydziału należy rozpoznawanie wniosków wieczystoksięgowych z zakresu:
- wpisu własności,
- wpisu użytkowania wieczystego,
- wpisu hipoteki,
- wpisu dożywocia,
- wpisu ostrzeżenia.

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych na podstawie adresu nieruchomości ani numer działki

Można jednak zlecić tę usługę za pośrednictwem naszego portalu Hipoteki.pl. W naszej ofercie znajduje się nie tylko ustalanie numeru KW po adresie ale również po numerze działki oraz ID działki. Wystarczy wybrać odpowiednia wyszukiwarkę i podać prawidłowe dane.

Cena za ustalenie księgi wieczystej po adresie, podobnie jak po numerze działki lub jej ID to 19 zł w przypadku płatności DotPay i PayPal raz 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić korzystają z SMS Premium.

 

 

Sprawdź równieź: