Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich KA1I

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Chorzowska 14
41 - 106 Siemianowice Śląskie
Godziny urzędowania:
- w poniedziałki: 7:30 do 18:00,
- od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

księgi wieczyste po adresieksięgi wieczyste po numerze działki

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich posiada kod KA1I, a jego właściwość miejscowa obejmuje miasto Siemianowice Śląskie. Oznacza to, że księgi wieczyste nieruchomości położonych na tym terenie posiadają numer rozpoczynający się właśnie od KA1I.

Wydział zajmuje się m.in.:

- prowadzeniem ksiąg wieczystych,

- prowadzeniem akt ksiąg wieczystych,

- rozpoznawaniem spraw o założenie księgi wieczystej, wpisy do ksiąg wieczystych dotyczących nieruchomości oraz własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,

- wydawaniem odpisów z ksiąg wieczystych,

- wydawaniem odpisów z dawnych ksiąg wieczystych z obszaru gminy Miasta Siemianowice Śląskie,

- udostępnianiem ksiąg wieczystych i akt ksiąg wieczystych do wglądu,

- prowadzeniem archiwum ksiąg wieczystych oraz aktów kancelarii notarialnych z terenu miasta Siemianowice Śląskie.

Treść księgi wieczystej można sprawdzić na stronie ekw.ms.gov.pl.

Ustalenia numeru księgi wieczystej po adresie lub numerze działki można dokonać za pośrednictwem naszej wyszukiwarki. Aby zlecić wyszukanie numeru księgi należy podać odpowiednie kryteria – adres nieruchomości, numer działki i miejscowość, w której jest położona lub pełny numer ID działki.

Opłata za wyszukanie numeru księgi wieczystej po adresie lub numerze działki wynosi 19 zł (DotPay/PayPal) lub 30,75 zł, jeśli  zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

Należy jednak pamiętać, iż możliwość wglądu do treści księgi wieczystej nie jest równoznaczne z posiadaniem jej odpisu.

Sprawdź również: