Sąd Rejonowy w Siedlcach (Oddział Łosice) SI2S

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach

ul. Szpitalna 2
08 - 200 Łosice
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 15.30.