Sąd Rejonowy w Siedlcach SI1S

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kazimierzowska 31A
08 - 110 Siedlce
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:00 - 18:00,
- wtorek - piątek: 8:00 - 16:00.