Sad Rejonowy w Sandomierzu KI1S

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 2a
27 - 600 Sandomierz
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8:30 - 17:30,
- wtorek - piątek: 8:00 - 15:00.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu prowadzi postępowania wieczystoksięgowe dla obszaru miasta Sandomierz oraz gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Tarłów oraz Ożarów. Elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych na wymienionych terenach będą miały numer rozpoczynający się od KI1S.

Do podstawowych zadań Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu należy rozpoznawanie wniosków wieczystoksięgowych  składanych przez interesantów oraz aktów notarialnych składanych przez kancelarie notarialne z zakresu:
- wpis własności,
- wpisu użytkowania wieczystego,
- wpis ograniczonego prawa rzeczowego,
- wpisu hipoteki,
- wpisu dożywocia,
- wpisu ostrzeżenia.

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości. Tego rodzaju ustalenia można jednak dokonać za pośrednictwem naszej strony Hipoteki.pl. Prowadzimy ustalenia z zakresie numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości, numer działki lub ID działki. Usługa ta jest płatna i wynosi 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł przy wyborze płatności SMS Premium.

Aby ustalić numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości należy wybrać właściwą wyszukiwarkę i wpisać tam dane intersującej nas nieruchomości, czyli nazwę miejscowości, ulicę, numer budynku i ewentualnie numer lokalu.  

Jeśli z kolei szukamy numeru księgi wieczystej na podstawie numeru działki, powinniśmy wybrać Szukaj po numerze działki lub Szukaj po ID, w zależności od tego, jakie dane posiadamy. 

Cena za ustalenie numeru księgi wieczystej to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych (DotPay lub PayPal) i 30,75 zł jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium.

 

Sprawdź równieź: