Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Oddział Tyczyn) RZ2Z

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie

ul. Rynek 18
36 - 020 Tyczyn
Godziny urzędowania:
- poniedziałek - 7.30 - 18.00,
- wtorek - piątek - 7.30 - 15.30.