Sąd Rejonowy w Rybniku GL1Y

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Piłsudskiego 33
44 - 200 Rybnik
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.00 - 18.00,
- wtorek - piątek: 8.00 - 15.00.

 

VII Wydział Ksiąg Wieczystych przy sądzie rejonowym w Rybniku posiada kod GL1Y. Jego właściwość miejscowa obejmuje miasto Rybnik oraz gminy: Czerwonka-Leszczyny,  Gaszowice, Jejkowice, Lyski oraz Świerklany. Oznacza to, iż elektroniczne księgi wieczyste prowadzone przez ten wydział będą posiadały numer księgi wieczystej zaczynający się od GL1Y.

W Wydziale Wieczystoksięgowym można składać wnioski o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej, jak również  o wpis do księgi wieczystej. Treść elektronicznej księgi wieczystej dostępna jest na stronie ekw.ms.gov.pl  - należy jednak posiadać numer księgi wieczystej. 

W wydziale nie ustala się numerów ksiąg wieczystych po adresie ani po numerze działki. Można to jednak zrobić za pośrednictwem naszej strony – hipoteki.pl.  Wystarczy skorzystać z przeznaczonych do tego wyszukiwarek – Szukaj po adresie, Szukaj po numerze działki, Szukaj po ID działki. Mając odpowiednie dane – jak adres nieruchomości, czy też znając numer ewidencyjny działki możemy, bez wychodzenia z domu, odszukać numer księgi wieczystej. 

Opłaty 

 

Opłata za ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie, czy też po numerze działki to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych oraz  30,75 zł – jeśli zdecydujemy się zapłacić poprzez SMS Premium. Jeśli nie odszukamy numeru księgi wieczystej – nie uiszcza się opłaty. Nie ma zatem obawy, że zapłacimy za niezrealizowaną usługę.

Sprawdź również: