Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej GL1S

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Bukowa 5A
41 - 700 Ruda Śląska
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 8.30 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.30 - 14.30.

 

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej prowadzi księgi wieczyste w systemie informatycznym dla nieruchomości położonych na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2006 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2006 r.).    

Wnioski i pisma inicjujące postępowanie sądowe składane są w Biurze Podawczym, które jest czynne od 8.30 do 18.00 w poniedziałki, a w pozostałe dni od 7.30 do 14.30.

W Wydziale można składać wnioski m.in.:

- o wydanie odpisu z księgi wieczystej,
- o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie jej do istniejącej księgi wieczystej,
-  o założenie księgi dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
- o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o:
    - stwierdzeniu nabycia spadku,
    - działu spadku,
    - podziale majątku,
    - zasiedzeniu,
    - przysądzeniu własności,
    - i innych.

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości ani po numerze działki.  Przeglądanie elektronicznych ksiąg wieczystych możliwe jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem ekw.ms.gov.pl.
Księgi wieczyste po adresie

Aby ustalić numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości lub po numerze działki wystarczy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na naszej stronie Hipoteki.pl.  Cały proces odbywa się przez Internet – nie musimy nawet wychodzić z domu, by pozyskać interesujące nas informacje.

Opłaty

Koszt ustalenia numeru księgi wieczystej po adresie nieruchomości, czy też numerze działki to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł – jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS Premium. Płatności dokonuje się tylko, jeśli numery księgi wieczystej zostaną odnalezione. Jeśli ich nie odszukamy – nie ma potrzeby dokonywać płatności. 

Sprawdź również: