Sąd Rejonowy w Rawiczu PO1R

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Ignacego Buszy 1
63 - 900 Rawicz
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 9.00 - 18.00,
- wtorek - piątek 8.00 - 15.00.