Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej LD1R

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 17
96 - 200 Rawa Mazowiecka
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.30-18.00,
- wtorek - piątek: 7.30-15.00.