Sąd Rejonowy w Radomiu RA1R

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Warszawska 1
26 - 610 Radom
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:30 - 15:30 oraz 15:30 - 18:00,
- wtorek - piątek: 7:30 - 15:30.