Sąd Rejonowy w Pułtusku OS1U

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul.
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 07:30 - 18:00, - wtorek - piątek 07:30 - 15:30