Sąd Rejonowy w Przysusze RA1P

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Warszawska 1
26 - 610 Przysucha
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 9:00 – 15:00, 15:30 - 18:00,
- wtorek - piątek: 9:00 – 15:00.