Sąd Rejonowy w Przeworsku PR1R

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Lwowska 9
37 - 200 Przeworsk
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:30 – 18:00,
- wtorek - piątek: 7:30 – 15:30.