Sąd Rejonowy w Przemyślu PR1P

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Mickiewicza 14
37 - 700 Przemyśl
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:30 – 18:00,
- wtorek - piątek: 7:30 – 15:30.