Sąd Rejonowy w Pruszkowie WA1P

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul.
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 8:30 - 18:00 (przerwa 12:30 - 12:55 ),
- wtorek - piątek 8:10 - 15:35 (przerwa 12:30 - 12:55 ).