Sąd Rejonowy w Pińczowie KI1P

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. 3 maja 12a
28 - 400 Pińczów
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:45 – 18:00,
- wtorek – piątek: 7:45 – 15:45.

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie posiada kod KI1P. Jego właściwość miejscowa obejmuje  miasto Pińczów oraz gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Michałów, Złota. A zatem elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych w wymienionych miastach będą posiadały kod rozpoczynający się od KI1P.

Właściwość rzeczowa wydziału to przede wszystkim zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowego sądu.

Ponadto:
 - wnioski o wpis prawa własności na podstawie:

- wnioski o wpis prawa użytkowania wieczystego na podstawie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, decyzji administracyjnej, umowy sprzedaży użytkowania wieczystego.
- wnioski o wpis ograniczonych praw rzeczowych – służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania, hipoteki;
- wnioski o ustanowienie odrębnej własności lokalu;
- wnioski o ujawnienie:

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numer ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.

Skąd wziąć numer księgi wieczystej po adresie?

 

Aby ustalić numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości wystarczy skorzystać z naszego portalu hipoteki.pl i wybrać zakładkę Po Adresie, a następnie podać dane lokalizacyjne tj. miasto, ulicę oraz numer budynku i ewentualnie lokalu.  Należy przy tym pamiętać, by podać poprawne i aktualne dane. Poza ustalaniem numeru kw po adresie, można również ustalić numer księgi wieczystej po numerze identyfikacyjnym działki. W taki przypadku oczywiście podajemy zupełnie inne informacje – pełny numer ID działki, lub skrócony numer działki i miejscowość, w której jest położona.

Koszt ustalenia numer księgi wieczyste dla podanej lokalizacji to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić poprzez SMS Premium. Jeśli nie uda nam się ustalić numeru księgi wieczystej opłata nie jest pobierana.

 

Sprawdź równieź: