Sąd Rejonowy w Pińczowie KI1P

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. 3 maja 12a
28 - 400 Pińczów
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:45 – 18:00, - wtorek – piątek: 7:45 – 15:45.