Sąd Rejonowy w Pile PO1I

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Powstańców Wielkopolskich 79
64 - 920 Piła
Godziny urzędowania:
- w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00, - od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.