Sąd Rejonowy w Piasecznie WA1I

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 14
05 - 500 Piaseczno
Godziny urzędowania:
Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych: - poniedziałek w godzinach: 8:30-18:00, - wtorek - piątek w godzinach: 8:30-15:30.