Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim KI1O

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Kościuszki 1
27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski
Godziny urzędowania:
- poniedziałek – piątek 8:00 - 14:00.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpatruje sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gmin: Bałtów, Bodechów, Kunów, Nowa Słupia oraz Waśniów. Elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych na tym obszarze osiadają numer rozpoczynający się od KI1O. 

W Wydziale wieczystoksięgowym można składać wnioski o zamknięcie lub założenie księgi wieczystej. Tam również uzyskuje się wypisy aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez notariuszy.

Ponadto wydział zajmuje się rozpoznawaniem spraw z zakresu:
- wpisu ostrzeżenia do księgi wieczystej,
- wpisu hipoteki do księgi wieczystej,
- wpisu dożywocia,
- wpisu ostrzeżenia,
- wpisu ograniczonego prawa rzeczowego,
- wpisu użytkowania wieczystego.

Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Jest to jednak możliwe za pośrednictwem naszego serwisu hipoteki.pl. Oferujemy ustalanie numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki. Koszt takiej usługi to 19 zł w przypadku płatności elektronicznych i 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić za pośrednictwem SMS Premium.

Jak ustalić numer KW pod adresie?

 

Aby uzyskać numer księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości należy wybrać odpowiednią wyszukiwarkę (Szukaj po adresie) i wpisać dane interesującej nas nieruchomości tj. nazwa miejscowości, ulica, numer budynku i ewentualnie numer lokalu. Jeśli uda nam się ustalić numery KW po adresie, w odpowiedzi zostanie wysłany numer elektronicznej księgi wieczystej.

Jak ustalić numer KW po numerze działki?

 

Proces ustalania numeru księgi wieczystej na podstawie numeru działki wygląda tak samo, jak w przypadku numeru KW po adresie. Oczywiście w takiej sytuacji posiadamy inny rodzaj danych, a zatem konieczne będzie wybranie innej wyszukiwarki – Po numerze działki lub Po ID działki.  

Jeśli zdecydujemy się wyszukać numer ewidencyjny działki, konieczne także będzie podanie miejscowości, w której owa działka się znajduje.
W przypadku numeru identyfikacyjnego KW, wystarczy wpisanie  go do odpowiedniej wyszukiwarki. Jest on na tyle dokładny, że nie ma konieczności podawania żadnych dodatkowych informacji.

 

Sprawdź równieź: