Sąd Rejonowy w Ostródzie (Oddział w Morągu) EL2O

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu

ul. Warmińska 17a
14 - 300 Morąg
Godziny urzędowania:
- poniedziałek 7.15 - 18.00,
- wtorek - piątek 7.15 - 15.15.

 

VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi sprawy z zakresu prawa wieczystoksięgowego dla gmin Małdyty, Miłakowo oraz Morąg. Kod tego wydziału to EL2O, co oznacza, iż nieruchomości położone na tych terenach będą posiadały numer zaczynający się właśnie od EL2O.

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu rozpoznaje wnioski o założenie lub zamknięcie księgi wieczystej. Wydaje również zaświadczenia z ksiąg wieczystych, odpisy z ksiąg dawnych oraz ze zbiorów dokumentów. Wydział nie zajmuje się ustalaniem numerów ksiąg wieczystych po adresie nieruchomości.

Wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na której rzecz ma nastąpić wpis, wierzyciele o ile posiada takie prawo oraz uprawnione organy.

Przeglądanie ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste można przeglądać online na stronie ekw.ms.gov.pl, o ile posiadamy numer elektronicznej księgi wieczystej. Osoby uprawnione, które wykażą interes prawny, mogą uzyskać numer ekw w wydziale sądu rejonowego, właściwego ze względu na położenie danej nieruchomości. 

Księgi wieczyste po adresie lub po numerze działki można odszukać korzystając z naszych wyszukiwarek: Szukaj po adresie oraz Szukaj po numerze działki. Dzięki nim bez problemu ustalimy numery KW dla dowolnej nieruchomości i uzyskamy je bez wychodzenia z domu. 

Koszt ustalenia numeru księgi wieczystej w naszym systemie to 19 zł w przypadku płatności online oraz 30,75 zł w przypadku płatności SMS Premium. Opłaty pobierane są dopiero po ustaleniu numeru księgi wieczystej.
 

Sprawdź również: