Sąd Rejonowy w Ostródzie EL1O

V Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. Jana III Sobieskiego
14 - 100 Ostróda
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7.15 - 18.00,
- wtorek - piątek: 7.15 - 15.15.

 

V Wydział Ksiąg Wieczystych przy sądzie rejonowym w Ostródzie posiada kod EL1O. Właściwość miejscowa tego sądu obejmuje obszar gminy miejskiej Ostróda, jak również gmin: Ostróda, Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Miłomłyn. Nieruchomości położone na terenie wymienionych gmin będą, zatem miały numer elektronicznej księgi wieczystej rozpoczynający się od EL1O.

W wydziale wieczystoksięgowym rozpoznaje się wnioski o założenie księgi wieczystej oraz o wpis do niej. Wydział zajmuje się również wydawaniem odpisów z ksiąg dawnych oraz ze zbiorów dokumentów, wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ksiąg dawnych i zbiorów dokumentów a także wydawaniem kserokopii dokumentów z akt ksiąg wieczystych.

Wniosek o wpis do księgi wieczystej może złożyć właściciel nieruchomości, osoba, na rzecz której ma nastąpić wpis, wierzyciel o ile posiada takie prawo, jak również uprawnione organy.
W wydziale nie ustala się numeru księgi wieczystej po adresie.

Przeglądanie ksiąg wieczystych możliwe jest również online na stronie ekw.ms.gov.pl. By jednak móc skorzystać z tego serwisu konieczne jest posiadanie numeru księgi wieczystej.

Księgi wieczyste po adresie

Ustalenie numeru księgi wieczystej po adresie możliwe jest na naszej stronie hipoteki.pl, w zakładce – Szukaj po adresie. By odnaleźć numer KW, wystarczy podać nazwę miejscowości, ulicę oraz numer budynku. 

Podobnie wyszukuje się księgi wieczyste po numerze działki oraz po jej ID, oczywiście trzeba wtedy podać adekwatne dan – numer działki lub jej ID.
Opłata za ustalenie numeru księgi wieczystej to 19 zł, przy płatności elektronicznej lub 30,75 zł, jeśli zdecydujemy się zapłacić SMS-em. 

Opłaty dokonuje się dopiero po znalezieniu numer księgi wieczystej. Jeśli zatem go nie odszukamy, nie opłaca się zlecenia.

Sprawdź również: