Sąd Rejonowy w Opatowie KI1T

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

ul. pl. Obrońców Pokoju 18
27 - 500 Opatów
Godziny urzędowania:
- poniedziałek: 7:45 - 18:00,
- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45.

 

IV Wydział Ksiąg wieczystych, przy sądzie rejonowym w Opatowie zajmuje się prowadzeniem ksiąg wieczystych oraz innymi sprawami cywilnymi z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Swoim zasięgiem miasto i gmina Opatów. Gminy: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice; A zatem elektroniczne księgi wieczyste nieruchomości położonych w wymienionych miejscowościach będą miały numer rozpoczynający się od kodu Sądu Rejonowego w Opatowie, tj. KI1T.

W Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski m.in. o:
- wydanie odpisu z księgi wieczystej,
- odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej księgi wieczystej lub przyłączenie jej do już istniejącej księgi;
- założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
- wpis własności do księgi wieczystej na podstawie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku/działu spadku/podziale majątku/zasiedzeniu/przysądzeniu własności.

Tutaj również można uzyskać wypis aktu notarialnego, którego oryginał został przekazany przez notariusza.
W wydziale nie ma możliwości pozyskania numeru księgi wieczystej na podstawie adresu nieruchomości. Ustalenie numeru księgi wieczystej możliwe jest jednak za pośrednictwem naszego portalu hipoteki.pl. By zlecić nam wyszukanie numeru kw po adresie lub po numerze działki należy wybrać jedną z dostępnych zakładek, a następnie podać informacje, które posłużą nam d odszukania numeru KW. 

Ustalanie numeru księgi wieczystej może trwać od kilku minut do maksymalnie 24 h w dni robocze.

 

Sprawdź równieź: